Kan inte köpa moskétomten

Skärholmen Tomten vid Skärholmsvägen där en moské planeras blev för dyr för Skärholmens islamiska förening att köpa. Nu har ­exploateringskontoret föreslagit att i stället upplåta marken med tomträtt. Om politikerna säger ja innebär det att föreningen kan fortsätta med mosképrojektet, trots att de inte äger tomten.

Än återstår dock en del hinder. Först måste detaljplanen godkännas. Därefter krävs dyra ledningsomläggningar och sprängningar innan själva moskén kan uppföras.