Nu kan du tycka om nya studentbostäderna

Förslaget: tre hus med omkring 470 studentbostäder i Kärrtorp
Förslaget: tre hus med omkring 470 studentbostäder i Kärrtorp
Staden planerar för bygge av omkring 470 studentbostäder i Kärrtorp. Nu är det fritt fram att tycka om förslaget.

Det handlar om tre femvåningshus som ska rymma omkring 470 bostäder. Husen ska byggas i sluttningen i Fäholmaskogen längs Söderarmsvägen och bygget planeras dra igång inom ett år. Ärendet är nu ute på samråd och under hela april kan du tycka till om planerna.

Johanna Rosvall på stadsbyggnadskontoret är handläggare för projektet.

Vilka reaktioner har förslaget fått hittills?

– I början, innan markanvisningen kommit, var det många som var upprörda. Men sedan dess har det varit rätt tyst.

Hur tolkar du det?

– Folk väntar på mer info och det får de ju nu genom samrådet.

En av de synpunkter som har kommit in sedan samrådstiden inleddes på tisdagen handlar om husens utformning. ”Vi har nog med själlösa tråklådor nu!  Avstå helt från platta tak, vitt, svart , grått o pastellfärger”.

Johanna Rosvall tror att ytterligare synpunkter kan komma att handla om bland annat utformning, natur som tas i anspråk eller skuggningar. Hon vill inte kommentera synpunkten om ”själlösa tråklådor” utan hänvisar till det öppna samrådsmöte som kommer att hållas den 4 april på Kärrtorps gymnasium.

Den nya bebyggelsen ska enligt förslaget ”stärka” området och skapa liv och rörelse för trygghet. Projektet har potential tycker Johanna Rosvall, både som bot på bostadsbristen och som nytt arkitektoniskt inslag.

– I dag behövs verkligen fler studentlägenheter. Sedan tror jag att det blir fint med de här husen som ”klättrar” uppför terrängen, de kommer att smälta in bra.

Men fem våningar, det är ju ganska hus, högre än de kringliggande husen.

– Ja, förrutom de hus som står mitt emot. Det kan komma in synpunkter om det men det är inte säkert, vi får se.