ANNONS

Var tredje i Farsta känner sig otrygg utomhus

Mer än var tredje person i Farsta är rädd att vara ute sent på kvällen.
Mer än var tredje person i Farsta är rädd att vara ute sent på kvällen.
Mer än var tredje person i Farsta- Vantör är rädd att vara ute sent på kvällen i området där de bor. Det visar en en ny undersökning från Brottsförebyggande rådet (Brå).
ANNONS

Enligt en ny trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet (Brå) har oron för att råka ut för brott ökat. I polisområde Farsta – som omfattar Farsta och Vantör – uppger 38 procent av de tillfrågade att de känner sig mycket eller ganska otrygga när de befinner sig utomhus i sitt eget bostadsområde kvällstid.  Det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med motsvarande undersökning i fjol.

Men skillnaderna är stora mellan män och kvinnors oro att utsättas för brott. Jämfört med förra året har mäns oro ökat mest. Deras upplevda otrygghet har stigit med 6 procentenheter jämfört med 2 för kvinnor.

Samtidigt känner sig kvinnor i högre utsträckning otrygga. I Farsta säger 48 procent av kvinnorna att de känner sig mycket eller ganska otrygga när de befinner sig utomhus i sitt eget bostadsområde kvällstid. Samma siffra för männen är 27 procent.

Och oron får konsekvenser för vardagslivet. 15 procent – en ökning med två procentenheter – uppger att de mycket eller ganska ofta avstår från aktiviteter som promenader eller restaurangbesök av rädsla för att råka ut för kriminalitet. 28 procent väljer mycket eller ganska ofta andra färdvägar av oro för brottslighet.

Nästan var tionde tillfrågad, 9 procent, säger att oron för brott har haft stor inverkan på deras livskvalitet. Motsvarande siffra på Södermalm och Norrmalm är 6 procent, och i Järva 16 procent.

–  Det är förödande att otryggheten fortsätter öka i våra stadsdelar och att allt fler stockholmare drabbas, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) i en kommentar.

Hon framhåller att den nya grönblå majoriteten kommer att utöka antalet mobila ordningsvakter i staden från 20 till 100, och att man vill se flera övervakningskameror på brottsutsatta platser.

ANNONS

Brå-undersökningen är landsomfattande och genomfördes med pappers- eller webbenkäter i landets samtliga sju polisregioner. De tillfrågade var i åldern 16–84 år.