ANNONS

Äldre känner sig otrygga och ensamma

En undersökning bland äldre på boenden på Lidingö visar att många är missnöjda.
En undersökning bland äldre på boenden på Lidingö visar att många är missnöjda.
Många äldre som bor på olika boenden på Lidingö känner sig ensamma och otrygga, visar en undersökning.
– Det är väldigt ledsamt att många känner sig ensamma, säger Lotta Wigen, chef för omsorgs- och socialförvaltningen.
ANNONS

Ungefär två av tre som bor på äldreboenden på Lidingö är missnöjda med bemötandet från personalen, tryggheten och känner sig ensamma. Det visar en rapport från SKL, Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen.

Undersökningen gjordes under våren 2016 genom enkäter med de äldre.

Problem med ny matleverantör

Bara hälften var nöjda med maten och måltidsmiljön.

– En anledning till det låga resultatet kan vara att Lidingö stad precis bytt entreprenör när undersökningen gjordes. Det var en del inkörningsproblem, säger Lotta Wigen.

Enligt henne har det har åtgärdats nu.

– Vi på förvaltningen provåt själva maten i en vecka och vi hade en del synpunkter som vi framförde.

Två av tre känner sig ensamma

62 procent svarade att de känner sig ensamma – men det behöver inte bero på boendet i sig, menar Lotta Wigen.

– Det är väldigt ledsamt att många känner sig ensamma. Det kan handla om en förlust av sin partner, att man har minskad rörlighet och saknar kontakt med vänner och bekanta. Otryggheten kan handla om en oförmåga att påverka sin livssituation.

Både förvaltningen och de enskilda boendena, såväl kommunens som de privata, gör uppföljningar och åtgärdar brister, enligt Lotta Wigen.

ANNONS

– Några av boendena har mötesforum för boende för att kunna påverka tjänster och sitt boende. Vi ser positivt på att införa sådana möten på fler boenden.

Krav på utomhusaktiviteter

Bara 38 procent av de äldre var nöjda med aktiviteterna som erbjuds.

– Det är tråkigt att äldre i så låg utsträckning är nöjda med våra aktiviteter. Under en uppföljning i höstas jobbade våra boenden med det, det är ett prioriterat område.

Att de äldre ska få vistas utomhus är ett krav från Lidingö stad, nu ska det tydliggöras.

Men Lotta Wigen påpekar att svarsfrekvensen var låg på Lidingö. 55,8 procent av de boende besvarade enkäten – och många svarade inte själva.

– 66 procent av de här enkäterna besvarades av någon annan, de som har demenssjukdomar har svårt att svara själv, säger Lotta Wigen.

Fakta

Så stor andel är nöjda på Lidingös särskilda boenden:

Bemötande, förtroende och trygghet: 38 procent

Kontakt med personal i särskilt boende: 36 procent

Inflytande och tillräckligt med tid i särskilt boende: 34 procent

Mat och måltidsmiljö i särskilt boende: 50 procent

Boendemiljö: 46 procent

Aktiviteter och känsla av ensamhet: 38 procent

Riskförebyggande åtgärder: 64 procent

Särskilt boende i sin helhet: 77 procent

Källa: SKL och Socialstyrelsen