Kanske får Langby äntligen sin led

Äntligen – efter 30 års kämpande för en östlig förbindelse ser det ut som att förre kommunalrådet Erik Langby (M) går i mål.
Äntligen – efter 30 års kämpande för en östlig förbindelse ser det ut som att förre kommunalrådet Erik Langby (M) går i mål.
Nackas förre kommunalråd Erik Langby kämpade i 30 år för Östlig förbindelse. Hans motorvägsdröm ser nu ut att förverkligas.

Men MP varnar för sämre luft. Och en trafikforskare ser risk för fler bilar och lika mycket köer som tidigare.

För två veckor sedan meddelade de statliga förhandlarna i Sverigeförhandlingen att Östlig förbindelse, den tänkta motorvägstunneln mellan Nacka och Hjorthagen i Stockholm, finns med på statens prioriteringslista.

En av dem som engagerat sig för motorvägstunneln sedan mitten av 80-talet, är Erik Langby, tidigare kommunstyrelseordförande i Nacka och numera ledamot i Moderaternas partistyrelse.

Erik Langby har inför Sverigeförhandlingens beslut fortsatt att trycka på om vägtunneln. Han vill dock inte bekräfta uppgiften om att han har haft direktkontakter med HG Wessberg, en av Sverigeförhandlingens två förhandlare och tidigare moderat statssekreterare.

– Jag har kontakter åt olika håll, med vem vill jag inte säga.

Har det du sagt vägt tungt?

– Vet inte, jag vill inte förhäva min roll. Men i och med att jag varit med i det regionala arbetet länge är det klart att jag har lite större förmåga att visa på argumenten och hur det hänger ihop.

Att vägtunneln nu ser att ut bli av är naturligtvis något han välkomnar:

– Det är verkligen positivt för hela regionen. Hästskon runt Stockholm får bli en ring. Vi är enormt sårbara i förbindelsen mellan nord och syd i Stockholmsregionen.

Sidney Holm, Miljöpartiets oppositionsråd i Nacka, beklagar däremot att motorvägstunneln nu ser ut att bli verklighet.

– Men om det beslutas att Österleden ska byggas kommer vi inte stå vid sidan om och demonstrera. Då kommer vi arbeta konstruktivt för att den blir en så bra lösning som möjligt ur ett miljö-, och kollektivtrafikperspektiv, säger Sidney Holm.

– Vad vi kommer att kämpa för är en bompeng (vägavgift) så att motorvägen blir självfinansierad.

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka, säger att Östlig förbindelse har varit en viktig fråga som Moderaterna tryckt på om under lång tid, redan under förra alliansregeringen.

Gerdau hade också gärna sett t-bana till Orminge, ett annat önskemål om ny infrastruktur som Nacka haft, men som fick stryka på foten.

Khashayar Farmanbar (S), oppositionsråd i Nacka, säger att även S välkomnar beskedet om vägtunneln och tror att Nackas löfte att bygga 6 500 nya bostäder som kompensation för att få statlig infrastruktur, lättare går att uppfylla med Östlig förbindelse än med t-bana..

Catharina Håkansson Boman, en av förhandlingspersonerna i Sverigeförhandlingen, menar att det viktiga har varit att skapa många nyttor med infrastrukturprojektet, som bostäder.

Varför fick Orminge inte t-bana?

– Vi fick bättre nytta på andra ställen. Och det är inte rimligt att Nacka ska få allt.

Enligt trafikforskaren Jonas Eliasson kan Östlig förbindelse skapa nya situationer i trafiken. Bilister som tidigare orsakat köer kan välja nya leden och på så vis lätta upp trafiken. Samtidigt kan det dyka upp nya bilister som en konsekvens av alla de nybyggen som leden kräver.

– De kan då proppa till vägen så att det blir lika mycket köer som det var tidigare, ­säger Jonas Eliasson.

Under mars fortsätter samtalen mellan Nacka kommun och Sverigeförhandlingen, om arbetet med Östlig förbindelse.

En överenskommelse med staten kan finnas klar under 2016. Östlig förbindelse kan börja byggas tidigast 2022 och stå klar 2031.