Känsliga skoluppgifter sänds upp i Google-moln

Om skolorna tvingas sluta använda molntjänsten blir den pedagogiska såväl som ekonomiska förlusten stor, menar gymnasiechefen Leif Hildebrand.
Om skolorna tvingas sluta använda molntjänsten blir den pedagogiska såväl som ekonomiska förlusten stor, menar gymnasiechefen Leif Hildebrand.
Sollentuna kommun kan bryta mot lagen.

Nu har Datainspektionen gett kommunen ett ultimatum – teckna ett avtal med Google eller sluta behandla personuppgifter i deras molntjänst.

Förra året granskade Datainspektionen, DI, hur den så kallade ”molntjänsten” Google Apps används på Rudbecksskolan i Sollentuna. Tjänsten används av samtliga kommunala skolor i Sollentuna för att till exempel mejla och dela dokument.

Nu konstaterar DI att den ansvariga utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden inte har tecknat något avtal som särskilt reglerar hur molntjänstleverantören Google får hantera personuppgifter som finns i systemet.

– Det är inte förenligt med personuppgiftslagen och när det gäller skolor kan det finnas mycket känsligt som florerar, säger Ingela Alverfors, jurist på Datainspektionen.

Enligt Ingela Alverfors innebär det bland annat att Google har kunnat överföra uppgifter i molntjänsten till länder utanför Europa som inte alltid har en tillräcklig skyddsnivå för uppgifterna – något som personuppgiftslagen direkt förbjuder.

Maria Stockhaus (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden samt i utbildningsberedningen på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, berättar att Google och SKL i onsdags hade ett möte för att diskutera vilka justeringar som krävs för att leva upp till DI:s krav.

Men barn- och ungdomsnämnden, som har ansvar för kommunens grundskolor, beslutade sig redan på tisdagen för att teckna ett avtal som Google själva har tagit fram – trots att avtalet i fråga tidigare har granskats av DI och anses ha brister som strider mot personuppgiftslagen.

Hur kommer det sig att man tecknar ett avtal som inte är förenligt med personuppgiftslagen?

– Därför att det finns mycket annat som regleras som gör det värt att teckna, sedan finns det tre punkter som man måste justera för att säkerställa att man följer svensk lag, och det är ju på gång, säger Maria Stockhaus (M).

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ännu inte tagit något beslut om att teckna detta avtal men enligt Leif Hildebrand, förvaltningschef samt tillförordnad gymnasiechef på Rudbecksskolan, kommer frågan att tas upp även i denna nämnd.

– Den här lagstiftningen är avsedd för tjänstemän på kontor, inte lärare. Den skrevs innan man använde datorer för kommunikation i skolan. Men vår ambition är att kunna använda Google Apps som ett pedagogiskt redskap och försöka få det att vara förenligt med lagstiftningen, säger han.