ANNONS

Svek känsligt förtroendeuppdrag – straffas

Kvinnan måste betala viten för att hon misskött sitt uppdrag.
Kvinnan måste betala viten för att hon misskött sitt uppdrag.
En kvinna i Åkersberga var förvaltare för två personer och skulle ha hand om deras ekonomi. Nu måste hon betala vite för att hon struntat i att redovisa hur hon skött sitt uppdrag.
ANNONS

Trots påstötningar och flera påminnelser under 2015 och 2016 lät den kvinnliga förvaltaren i Åkersberga bli att redovisa för överförmyndarnämnden hur hon skött sina uppdrag för två personers räkning.

Därför har hon dömts av Attunda tingsrätt att betala totalt 6 000 kronor i vite.

Har inte visat hur hon skött uppdraget

Enligt reglerna ska den som är förvaltare varje år lämna in en ”årsräkning” som visar hur man skött uppdraget.

Förvaltarskap hette tidigare omyndigförklarande och beslutas av tingsrätten. Som förvaltare har man i uppdrag att hjälpa och bevaka sin huvudmans intressen då denne satts under förvaltarskap, exempelvis på grund av gravt drogmissbruk, utvecklingsstörning eller psykisk sjukdom.

”Bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person”

I lagen står det att förvaltaren ska ”bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person”.

Skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap är att det är frivilligt att ha en god man.

Kvinnan har inte lämnat någon förklaring till det inträffade.