ANNONS

Drama, känslor och närhet när Danderyds unga berättar om livet

Danderyd lyssnar, danderyds gymnasium, Elias Fahlman Öhr, Viktor Sonesson, Elias Norell, Lukas Engstedt.
Från höger: Elias Fahlman Öhr, Viktor Sonesson, Elias Norell & Lukas Engstedt visade film.
Nu har ungdomarna gjort sitt i Danderyd lyssnar och det är dags för andra att ta över. Projektet presenterades för nära 100 föräldrar i Danderyds gymnasium under torsdagskvällen.
ANNONS

Lyssna! Måste jag dricka för att få vara med? Här finns en osäkerhet om att passa in!

Så startar dramagruppen sin presentation av projektet Danderyd lyssnar till publiken som har tagit sig till Danderyds gymnasium under torsdagskvällen.

Danderyd lyssnar går nu in en ny fas. Ungdomarna lämnar över sitt arbete från projektet som pågått under hela hösten och nu är det dags för de vuxna att ta vid. Föräldrar, politiker, föreningsmänniskor och skolpersonal, ja, egentligen alla som vill förändra problematiken med droger, alkohol och psykisk ohälsa för Danderyds unga.

Danderyd lyssnar, drama, gymnasium, Jonas Jonsson

Jonas Jonsson, projektledare för Danderyd lyssnar.

Lyssna, inte svara

Enligt Stockholmsenkäten ligger Danderyds ungdomar i topp vad det gäller droger, alkohol och psykisk ohälsa. Det vill kommunen ändra på och har nu genomfört den första delen av projektet Danderyd lyssnar. Och det handlar mycket om att lyssna.

– De här berättelserna tar avstamp ur verkligheten och jag vet att ungdomarna vill berätta, om någon lyssnar. Men det är svårt ibland som vuxen, man vill gärna komma med färdiga svar, säger Jonas Jonsson som är projektledare för Danderyd lyssnar.

ANNONS

Med filmer, ljudinspelningar och drama fångar eleverna på Danderyds gymnasium åskådarnas intresse. Och i samtalet efter varje del väcks många frågeställningar. Och eleverna svarar, ärligt och närvarande från deras vardag.

Inte förvånande

För några kommer berättelser om problematiken som eleverna lever med som ett uppvaknande. För andra som en bekräftelse på det som redan är vida känt.

– Jag hör helt sjuka saker från min dotter som går här. Elever kan komma helt påtända till lektionerna, säger Johan Larsson som är en av föräldrarna på plats.

Jag hör helt sjuka saker från min dotter som går här. Elever kan komma helt påtända till lektionerna.

Johan Larsson, förälder

Johan pratar med några andra föräldrar som fyller i.

– Vuxna måste vara mer närvarande och lyssna på ungdomarna. Det är nog ett problem som är större i Danderyd än i andra delar av Sverige där föräldrar är mitt upp i sin egen karriär, säger en mamma till en elev.

Danderyd lyssnar, drama, gymnasium

Delar av dramagruppen på Danderyds gymnasium.

Scener ur vardagen

Frånvarande föräldrar kan ses som en del i problematiken och återspeglas i elevernas presentation och samtal. I en gripande scen, från en av filmerna som visas upp, har rollfiguren blivit indragen i knarkaffärer och tappar fästet i skolarbetet. Han vill berätta för sin pappa som inte har tid.

– Fler och fler tankar har väckts när vi har jobbat med det här men generellt är det ofta så, föräldrar prioriterar annat och glömmer bort att prata med barnen, säger Elias Fahlman Öhr som är en av de som skapade filmerna.

Elias Norell, är också med i filmgruppen, han menar att det skulle vara lättare om föräldrarna inte var dömande och även berättade om sina egna erfarenheter. För det är inget nytt problem.

– När det blev klart att jag skulle gå på Danderyds gymnasium fick jag höra om historier om droger och festerna. Och det är så det är, alla vet om det och så har det alltid varit, säger Elias Norell.