Kaos på skola kan leda till miljonsmäll

Elever som skallar klasskompisar och lärare – och en skolledning som inte hinner med. Kaoset på Gubbängsskolan kan stå Stockholms stad dyrt.

Lokaltidningen Mitt i skrev i förra numret om elevflykten från Gubbängsskolan.

Nu kommer fler uppgifter som tyder på att skolan har allvarliga problem. I en rapport från Skolinspektionen beskrivs skolmiljön som kaotisk. Vid ett besök i ett klassrum såg inspektörerna hur elever kastade stolar och pennor, och struntade i lärarnas tillsägelser.

Lärare berättade också om flera våldsincidenter. En elev ska ha blivit sparkad i ansiktet och både en lärare och en biträdande rektor ska ha blivit skallade.

Både rektor och lärare har sagt till Skolinspektionen att de inte hinner anmäla alla kränkningar.

Skolinspektionen kräver att Stockholms stad rättar till bristerna före den 12 december i år. Annars kan staden tvingas betala vite på 1,5 miljoner kronor. Förutom brister i studiero får eleverna i årskurs 6–9 inte det stöd i utbildningen som de har rätt till, menar Skolinspektionen.

– Vi förutsätter att ansvariga i Stockholms kommun omedelbart genomför de kraftfulla förändringar som krävs för att tillförsäkra alla elever vid Gubbängsskolan en god utbildning och en god studiemiljö, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen.

Farstas grundskolechef Christer Oja kallade Gubbängsskolan för ”en bra skola” i Mitt i:s artikel förra veckan. Nu medger han att skolan har en bra bit kvar.

– För två år sedan såg vi att det fanns stora brister. Sedan dess har vi gjort förändringar i ledningsgruppen och i lärarnas arbetssätt. Men förändringar måste få ta tid, säger han.

Under torsdagen hade han ett möte med skolans lärare för att diskutera Skolinspektionens krav.

– De känner en stor positiv vilja. De kommer att greja det här.

Vad säger du till de föräldrar som är oroliga för att låta sina barn börja i Gubbängen i höst?

– Att den är en bättre skola idag än för två år sedan och att den kommer att vara ännu bättre i höst.

Vad gör ni konkret för att det ska bli så?

– Det handlar om värdegrundsarbete. Det är något som skolan jobbar med.

Fakta

Flera brister på skolan

Gubbängsskolan har cirka 730 elever, från f–9.

Det senaste läsåret bytte 49 av skolans elever till andra skolor.

Skolinspektionen pekade redan för ett år sedan ut flera brister på skolan. Enligt beslutet som kom i förra veckan har några åtgärdats men flera kvarstår.Källa: Skolinspektionen