Kaos i trafiken är att vänta

Militären i övning Aurora 17
Här övar militären krig.
Mellan 06.00 och 14.00 leds trafiken på E18 om.
– Vi väntar oss stor påverkan på trafiken, säger Paula Levänen, kommunikationschef på Livgardet.

”Lämna bilen hemma om du kan”, det är uppmaningen från Försvarsmaktens kommunikationschef Paula Levänen, när militärfordonen börjar rulla imorgon fredag mellan 06.00 och 14.00.

E18 mellan Enköping och Bålsta stängs av och trafiken leds om vid trafikplats 143 i Enköping via väg 55, 263 och Enköpingsvägen väg 545 vidare till Bålsta

– Det som är problemet är att det kommer att rulla militärfordon även där, säger Paula Levänen.

Kolonnerna kommer bland annat att ta sig från Enköping vidare till Kungsängen, ner mot Oxelösund och till Skokloster.

– Vi samverkar med polisen och trafikverket för att få ut informationen.

Fakta

Förbjudet att hindra militärkolonn

”Du får inte bryta eller på annat sätt hindra militärkolonn, kolonn av fordon som tillhör räddningstjänst, begravningsfölje, grupp av barn under ledares uppsikt eller annan procession”. (2 kap 6 § trafikförordningen)

Källa: Trafikverket