Kaosartat på Ross Tensta gymnasium

Hög frånvaro, hotfulla elever och dålig studiero är några av bristerna på Ross Tensta gymnasium.
Hög frånvaro, hotfulla elever och dålig studiero är några av bristerna på Ross Tensta gymnasium.
Elever går och kommer som de vill, bristande studiero och lärare som låter kränkningar passera. Problemlistan på Ross Tensta gymnasium är lång. Skolborgarrådet Olle Burell säger nu att skolan ska avvecklas.

I dag måndag blev Skolinspektionens beslut offentligt efter att inspektörerna varit med på 35 lektioner där. Skolans ledning har fått en lång lista över allvarliga brister.

Rapporten beskriver en skola där eleverna delvis tagit över. Det är låg närvaro på lektionerna och lärare vågar till exempel inte alltid säga till om elever kränker varandra. Anledningen är att lärarna själva är rädda för att bli hotade av ungdomarna. Att lärare därför inte alltid anmäler när någon utsätts för kränkningar är oacceptabelt, konstaterar Skolinspektionen.

Båda lärare och elever beskriver en undervisning som är inriktad på att klara av de lägsta betygsstegen. Det berättar elever och lärare då de intervjuas av inspektörerna. Skolans resultat ligger också markant sämre jämfört med rikssnittet. Skolan borde i högre utsträckning anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov och förutsättningar, enligt Skolinspektionen.

Den höga frånvaron är ett allvarligt problem på skolan. Många lärare beskriver undervisningssituationen som kaosartad och att de i vissa fall slutat att säga till störande elever. I stället låter de bara dessa elever lämna lektionerna utan anmäla dem som frånvarande.

Skolinspektionen kan komma att utdöma ett vite mot staden på 2,5 miljoner kronor om inte brister inom fem områden rättas till senast den 15 augusti 2016.

Stora förändringar på skolan är på gång. Skolborgarrådet Olle Burell (S) säger till Lokaltidningen Mitt i Tensta Rinkeby att skolan i dess nuvarande form ska avvecklas.

Det går cirka 600 elever på skolan och söktrycket har minskat på senare år. Sedan tidigare är skolans intag till höstens samtliga utbildningar utom språkintroduktion stoppat på grund av att lokalerna ska renoveras.

– Vi ska göra en nystart med skolan då den öppnar igen 2018, säger Olle Burell som försäkrar att Stockholms stad vill fortsätta att bedriva ett gymnasium i lokalerna i framtiden.

Han säger att gymnasieförvaltningen ihop med skolans ledning och pedagoger ska analysera vad som gått fel.

– Vi ska analysera rapporten och gå till botten med problemen. Till viss del handlar det om tuffa arbetsförhållanden. Vi måste också analysera vad som handlar om resurser och vad som handlar om ledning.

Vad händer med eleverna på skolan?

– De som går kvar kommer att erbjudas platser på andra skolor inom Stockholms stad.

Även berörda lärare ska enligt Olle Burell erbjudas tjänster på andra skolor inom Stockholms stad.