ANNONS

Efter kaoset i fjol – staden förbereder inför snöröjningen

Halkan kan komma till Stockholm 2019
Vintern och halkan är snart här.
Den första snön blev inte långvarig men Stockholms stad har beredskap för att ge sig ut och snöröja. Ett extra öga håller de på Havsörnsvägen i Fagersjö som tidigare år haft bristfällig halkbekämpning.
– Vi kommer att ha noggrann koll där i vinter, säger Malinda Flodman på trafikkontoret. 
ANNONS

Vintern är på intåg i Stockholm. I början av veckan kom den första snön men halkan har ännu inte slagit till i länet.

– Det är ganska torrt på vägarna, lokalt kan det vara minusgrader men på grund av att det är så torrt har vi inte gått ut med någon halkvarning, säger Jon Jörpeland, meteorolog på SMHI.

Efter de senaste årens kaos gör Stockholm stad gör sig redo inför den kommande snöröjningen.

– Vi har ett system av prioriteringar, med gator som har högst prioritet. Faller det mer än två centimeter snö på prioriterade gångbanor ska det var snöröjt inom några timmar. Därefter jobbar vi med gator som har mindre prioritet, där det rör sig färre människor och kör färre bussar, säger Malinda Flodman, kommunikatör på trafikkontoret.

Om det finns risk för halka eller kraftig nederbörd, som snö, har SMHI beredskap:

– Då går vi ut med varning, säger Jon Jörpeland.

Ett extra öga på Fagersjö

I Fagersjö har man tidigare vintrar helt blivit utan busstrafik under vissa dagar på grund av bristfällig snöröjning och halkbekämpning.

Havsörnsvägen som trafikeras av linje 165 och 167  är kuperad och busshållplatserna ligger i lutning. Det gör det svårt för bussar att starta i backe vid halt vinterväglag.

Busshållplats Havsörnstorget kommer flyttas till ett tillfälligt läge, 150 meter framåt där marken är planare.

ANNONS

De kommer även att genomföra kontinuerliga kontroller av utförda snöröjningsinsatser och halkbekämpningsåtgärder på Havsörnsvägen när snön och isen kommer, menar Malinda Flodman.

– Vi känner väl till Havsörnsvägen, det är ett ställe som vi kommer att ha extra koll på under vintern, säger hon. 

Fakta

Tre platser i länet där halkan kan slå till i Stockholm

Slussen, Stockholm

Förra hösten blev det frosthalka på den tillfälliga gång- och cykelbanan vid Slussenbygget. Orsaken var att elströmmen till värmeslingorna kopplats på för sent.

I år ska markvärmeslinga fungera och slås på automatiskt med hjälp av en termostat, meddelar trafikkontoret i Stockholms stad.

Men trafikkontoret flaggar också för att markvärmeslingan på grund av grävarbeten inte fungerar hela vägen. Längst ner mot Gamla stan fungerar inte markvärmeslingan, där meddelar staden att den kommer vara extra noga med att halkbekämpa, genom att sopsalta.

Tillfällig gång- och cykelbro, Sundbyberg

Bron mellan Rissne och Ursvik, underlaget är halt och gör det osäkert att gå eller cykla på bron när halkan slår till. I cykelforum på nätet beskrivs bron som en ”isgata” och flera personer vittnar om att ha ramlat och gjort illa sig.

Bron har kallats för ”tillfällig” av kommunen, men den var på plats redan i början av 2010-talet i samband med att E18 byggdes om.

Granakurvan på Väsbyvägen, Vallentuna

Kurvan är tvär och kan lätt bli hal. Varit olycksdrabbad, men inte enbart på grund av halka.