Min lokala hjälte

Broarbete görs om – entreprenör sparkas

Efter att brister upptäckts i reparationsarbetet med Södertäljebron tvingas Trafikverket att avbryta.

Samtidigt sparkas den underentreprenör som arbetat med bron.

Reparationsarbetet ska göras om – och när bron kan öppna igen är oklart.

Trafikverket meddelade under onsdagskvällen att reparationerna av Södertäljebron avbrutits. I samband med att Trafikverket inspekterade arbetet upptäcktes brister som varit så allvarliga att arbetet inte kunnat fortsätta.

– Det är ett avancerat reparationsarbete och det är en komplex konstruktion, därför tvingades vi att avbryta när vi upptäckte brister, säger Monica Bengtsson, presskommunikatör på Trafikverket.

Vilken typ av brister det rörde sig om kan hon inte svara på men hon säger att en prognos om när reparationen ska vara klar kommer i veckan. Hur trafiken kommer att påverkas när fler kommer tillbaka från semestern är svårt att säga just nu.

– Trafiken flyter på bra idag men det finns risk för köbildningar vid större trafikflöden, säger Monica Bengtson.

Tidigare har Anna Niva, ställföreträdande distriktschef på Trafikverket Underhåll, ursäktat i ett pressmeddelande om det försenade arbetet.

– Vi gör nu ett omtag och kommer att fortsätta arbetet å det snaraste. Vi beklagar verkligen att besvären kvarstår ytterligare en tid.

Trafikverkets entreprenör avslutar samtidigt samarbetet med en underentreprenör som utfört arbete på bron.

– Det är vår entreprenör som avbrutit samarbetet med sin underentreprenör som gjort smides- och svetsarbeten på en stor balk. En ny underentreprenör ska anlitas, säger Sara Hjälm, presskommunikatör på Trafikverket till SVT.

för arbetet med Södertäljebron, menar att det inte funnits några fel i myndighetens beräkningar inför reparationsarbetena.

– Något har gått fel när det gäller utförandet av arbetet. Det är därför det nu avbrutits och vi kontrollerar allt och börjar om från början säger Stefan Jakobsson, Trafikverkets kriskoordinator, till SVT.

Oklart när bron kan öppna