Käppala bygger nytt trevåningshus

Käppalaverket i Gåshaga ska moderniseras.
Käppalaverket i Gåshaga ska moderniseras.

Gåshaga Käppalaförbundet kommer att bygga en helt ny byggnad i tre plan vid Käppalaverket i Gåshaga på Lidingö.

Det stora byggnadsprojektet görs för att modernisera hanteringen av det slam som bildas i samband med avloppsreningen. Den nuvarande hanteringen av slam är relativt omodern, inte minst när det gäller hur slammet lastas, lagras och transporteras från Käppalaverket.

Moderniseringen kommer att medföra såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar och dessutom kommer arbetsmiljön att förbättras.

Det skriver Käppalaförbundet i ett pressmeddelande.