ANNONS

”Käppala fortfarande bästa alternativet”

Svart streckad linje: planerad tunnel. Röda streckade linjer: planerade sjöledningar.
Svart streckad linje: planerad tunnel. Röda streckade linjer: planerade sjöledningar.
Lars Lindgren (M) anser att anslutning till Käppala är det bästa för Vaxholmsborna.
Lars Lindgren (M) anser att anslutning till Käppala är det bästa för Vaxholmsborna.
Enligt Roslagsvattens VD ger en tunnel en lösning för  "50-100 år framöver".
Enligt Roslagsvattens VD ger en tunnel en lösning för "50-100 år framöver".
Lars Lindgren (M), kommunalråd i Vaxholm, tror på avloppstunneln, trots att kostnaderna ökat kraftigt. – För oss blir det billigast, säger han.
ANNONS

Förra veckan kunde Mitt i avslöja att den planerade avloppstunneln som ska ansluta Österåker och Vaxholm till Käppalaverket blivit 30 procent dyrare på bara två år. Nu visar det sig att de första kalkylerna för anslutningen var ännu mer optimistiska.
Lars Lindgren (M), kommunstyrelsens ordförande i Vaxholm försvarar ändå projektet, och menar att det är det bästa alternativet.
– Det är riktigt att det stigit från 800 till 1,1 miljard, men det är ju först nu som man har haft en projektledning som räknat ordentligt på detta.
– Sedan är det också så att det inte är förrän nu man ser vilka nyttor det får i Vallentuna och Täby kyrkby. Den delen står de för, helt och hållet.

Sjöledning för halva kostnaden

Så sent som 2014, när Österåker och Vaxholm beslutade att haka på projektet, uppgavs kostnaden för att ansluta till Käppala bli 315 miljoner, eller ”i sin helhet 350-550” miljoner kronor, varav Vaxholm och Österåker skulle få betala cirka 165 mkr.
Det bidrog till att göra anslutningen till Käppala till en attraktiv lösning jämfört med att bygga ut befintliga reningsverk i de två kommunerna – Margretelund och Blynäs.
Lars Lindgren menar att man inte ska blanda ihop ”äpplen och päron” eftersom den första kalkylen avsåg enbart sjöledningar, medan de senare avser den valda tunnellösningen som också ger andra fördelar.
Fördelarna med tunneln, jämfört med det billigare alternativet: sjöledningar kortaste vägen till Käppalaverket via Bogesund, är bland annat att tunneln får större kapacitet, blir driftsäker och att Vallentuna kan anslutas. Man har även vägt in en framtida expansion i Rosenkälla.

Avloppstunnel kan bli ännu dyrare

Men faktum är att tunneln nu beräknas kosta 1 133 miljoner kronor, en siffra som kan öka ytterligare. När Sweco räknade på tunneln 2015 var inte utgifter för olika tillstånd, marklösen samt planerad rivning av Margretelund och Blynäs inräknade.
Hur kostnaderna för tunnelprojektet ska fördelas mellan parterna Käppalaförbundet och Österåker och Vaxholm genom Roslagsvatten förhandlar man om.
Dessutom tillkommer för Österåker och Vaxholm anslutningsavgifter till Käppalaförbundet som 2015 uppskattades till 25,6 mkr.
Vet du vad kostnaden för Vaxholm kommer att bli?
– Jag vet vad kalkylen säger, men jag tänker inte spekulera i din tidning av det skälet att detta ännu är en kalkyl. Men om alla instanser är med på räknestycket så ligger vi i samma härad som tidigare. För oss är det fortfarande en bra uppgörelse när den är klar, säger Lars Lindgren.
Blir det här bättre för Vaxholmsborna än att bygga ut Blynäs reningsverk?
– För oss blir det en ekonomiskt billigare lösning. Små verk är aldrig lika effektiva som stora, och det är för miljöns skull också, säger Lars Lindgren.

 

LÄS MER:

Douglas säger nej till tunneln

Miljardtunnel genom Österåker

Reningsverken klarar snart inte mer

ANNONS
Fakta

Kostnaden för anslutning har ökat

2008-2009: Anslutningen till Käppalaverket uppskattas kosta 315 mkr.
2014: Kostnaden uppskattas bli ”350-550 mkr” enligt Österåkers kommun.
2015: Enligt förstudien 2015 kostar den valda tunnellösningen 860 mkr.
2017: Kostnaden för tunnelanslutningen beräknas nu till 1 133 miljoner kronor.

Källa: Roslagsvatten, Sweco
Fakta

Så mycket skulle de olika alternativen kosta

1. Tunnel, lång (15,5km) och sjöledningar: 860 mkr (har nu stigit till 1 133 mkr).
2. Tunnel, kort (8,2 km), mark- och sjöledningar: 800 mkr.
3. Sjöledningar via Bogesund 450 mkr + 100 mkr.
4. Utbyggnad av Margretelund och Blynäs: 235+85 mkr*.
*Uppgifter från Roslagsvatten 2008, övriga uppgifter från 2015.

Källa: Sweco, Roslagsvatten