Kaptener till yrkeshögskola

STOCKSUND Utbildningen av skärgårdskaptener vid Marina läroverket i Stocksund övergår hösten 2012 till yrkeshögskolan.

Tidigare har samma utbildning gått under beteckningen ”kvalificerad yrkesutbildning”.

– Det är samma utbildning som fått en uppgradering, säger ­Daniel Franzén Lindefors, studierektor och chef för all vuxenutbildning vid Marina läroverket.