Karbyskolan blir mer tillgänglig

KARBY Under sommaren kommer Karbyskolans entré att tillgänglighetsanpassas så att rörelsehindrade kan komma in genom skolans huvudentré.

Ombyggnationen pågår ända fram till skolstarten i augusti.