Karlberg stänger – då blir gatan utan buss

Buss genre
Flera förändringar på gång i busstrafiken.
Rörstrandsgatan i Birkastan blir utan busstation i december. Det föreslår landstinget, som vill göra flera förändringar i busstrafiken på grund av den nya Citybanan.

10 juli slår Citybanan upp portarna. Den sex kilometer långa tunneln under centrala Stockholm ska ge kortare restider och öka punktligheten.

Busstationen tas bort

Men öppnandet av den nya stationen vid Odenplan och avvecklandet av Karlbergs station kan medföra en hel del problem för invånarna i Birkastan.

Enligt landstinget förslag på trafikförändringar för 2017 och 2018 ska busstationen Norrbackagatan på Rörstrandsgatan tas bort i december. De som bor i området närmast Karlbergs station måste då promenera till de intilliggande stationerna på Karlbergsvägen eller vid S:t Eriksplan.

Ersätts av ny linje

Det framtida trycket vid Odenplan är det som ligger till grund för de föreslagna trafikförändringarna. Linje 72, som går mellan Frihamnen och Karlbergs station föreslås få en ny dragning mellan Odenplan, Östra station och Frihamnen. Det innebär att bussen inte längre trafikerar busstationerna Norrbackagatan och Karlbergs station.

Landstinget föreslår flera andra förändringar för busstrafiken. Bland annat ska trafiken mellan Karolinska institutet och Odenplan tas över av linje 53, helgtrafiken på linje 72 ställas in och linje 69:an förkortas till att enbart trafikera sträckan Centralen – Kaknästornet/Blockhusudden.

Fakta

Så förändras busstrafiken

Linje 53 Fridhemsplan – Henriksdalsberget (-Finnberget)

Sträckan Centralen – Kulturskolans hus via Fleminggatan föreslås läggas ned. I stället tar linje 53 över 69:ans sträckning Centralen – Odenplan – Karolinska institutet. Linjen föreslås läggas på Munkbron i stället för Skeppsbron.

Linje 69 Karolinska institutet – Centralen – Kaknästornet/Blockhusudden

Linjen kan bli avkortad och enbart gå Centralen – Kaknästornet/Blockhusudden. Den norra delen (Centralen – Odenplan – Karolinska institutet) tas över av linje 53 och ska få högre turtäthet i högtrafik.

Linje 72 Karlbergs station – Frihamnen

Linjen föreslås trafikera sträckan Odenplan – Östra station – Frihamnen. Det blir ingen trafik efter klockan 19.30 på kvällar och ingen trafik lördagar och söndagar. Hållplats Karlbergs station och Norrbackagatan tas bort.

Källa: SLL
Fakta

Citybanan öppnar i juli

Stockholm City

Stationen Stockholm City ersätter Stockholm Central för all pendeltågstrafik den 10 juli och den nya stationen ligger rakt under T-Centralen. Stationen får fyra spår och två underjordiska hallar med rulltrappor som ger tillgång till tunnelbanans alla linjer.

Stockholm Odenplan

Stationen Stockholm Odenplan ersätter Karlbergs station vid trafikstart 10 juli. När pendeltågstunneln öppnar kommer de flesta norrgående byten att ske vid den nya stationen. Det betyder att antalet resenärer kommer öka avsevärt vid Odenplan.

Stationen är byggd under Odenplans tunnelbanestation och ger direktförbindelse mellan pendeltåg och tunnelbana. Förutom befintlig entré vid Odenplan finns en ny vid korsningen Vanadisvägen/Dalagatan. Stationen har två spår men är förberedd för att i framtiden kunna utökas med ytterligare två spår.

Källa: SLL