Karolinska anmält till DO

JÄRFÄLLA En 46-årig man har anmält Karolinska institutet för åldersdiskriminering. Enligt mannen har han blivit diskriminerad på grund av sin ålder när han inte antogs till läkarutbildningen.

Mannen vill nu att Diskrimineringsombudsmannen (DO) beslutar att han ska bli antagen till utbildningen, eller att han får ett skadestånd.

Enligt anmälan har Överklagandenämnden för högskolan tidigare i år undanröjt Karolinska institutets beslut och begärt att institutet gör en ny prövning.