Så mycket får sjuksköterskorna för att stanna på Karolinska

Det nya arbetstidsavtalet har orsakat protester.
Det nya arbetstidsavtalet har orsakat protester.
Sjuksköterskorna vid intensivakuten och neonatalintensiven som hotar säga upp sig erbjuds nu ett "infasningstillägg". Men frågan är om det räcker.

De sjuksköterskor vid intensivakuten på Karolinska universitetssjukhuset, och på neonatalintensiven i Solna och Danderyd, som hotar att säga upp sig har nu fått ett bud från arbetsgivaren.

”Vi har fattat beslut att införa en infasningsåtgärd i form av ett lönetillägg för berörda sjuksköterskor. Tanken är att på så sätt kunna brygga över/kompensera för eventuella bruttolöneförändringar under en begränsad tid så att både medarbetare och arbetsgivare kan anpassa sig till det nya avtalet” skriver Svante Norgren, temachef Barn och kvinnosjukvård samt Patrik Rossi, funktionschef Funktion akut, i ett mejl till MItt i.

Anledningen till sjuksköterskornas missnöje är det nya arbetstidsavtal som träder i kraft nu i april. Enligt deras beräkningar förlorar de flera tusen kronor i månaden på det nya avtalet.

Egna avtalet bättre

De är specialistsjuksköterskor som arbetar enligt en tabellmodell som ger dem högre ersättning, framför allt vid arbete på obekväm arbetstid. Modellen kom ursprungligen till för att klara bemanningen.

De har nu krävt höjd grundlön med omkring 5 000 kronor för att kompensera för tappet. Men så långt är inte arbetsgivaren villig att sträcka sig.

Extra pengar till en början

Enligt vad Mitt i erfar erbjuds neonatalsköterskorna 3 000 kronor i ett så kallat ”infasningstillägg” under april och maj och sedan 1 500 kronor från juni och som längst till och med september nästa år.

”Det är vår förhoppning att alla duktiga medarbetare väljer att fortsätta ge kompetent vård och omvårdnad till våra patienter” skriver cheferna.

Räknar med att sköterskorna stannar

De förklarar att den nya arbetstidsmodellen är komplicerad, och att de har räknat, analyserat och lyssnat på medarbetarna för att förstå effekterna.

De poängterar också att den lösning de kommer fram till måste fungera för hela Karolinska.

”Vi räknar med att denna åtgärd innebär att våra medarbetare väljer att stanna kvar” skriver de.