Karolinska nekar patienter från Nackakliniken

Läkaren på Nackakliniken har ett 40-tal anmälningar mot sig.
Läkaren på Nackakliniken har ett 40-tal anmälningar mot sig.
Minst ett 40-tal patienter är drabbade av komplikationer efter operationer hos en kirurg på Nackakliniken. Flera av dem har sökt hjälp av Karolinska sjukhuset, men de säger nej.

Näsborrar små som riskorn, andningssvårigheter och infektioner som inte går över. Patienter som opererat näsan och brösten hos en kirurg på Nackakliniken har drabbats av ett flertal allvarliga skador.

Trots det säger nu Karolinska universitetssjukhusets öron-, näs-, halsklinik nej till att hjälpa patienter som drabbats av komplikationer efter skönhetsoperationer, enligt SVT. Detta eftersom patienterna anses ha gjort ett medvetet val att när de gjorde ett kosmetiskt ingrepp.
– Visst det är hårt, men vi har ju begränsade resurser. Jag är ju medveten om att de här patienterna har besvär men det finns ju också ett utrymme att lösa det här inom den privata vården, säger Pär Stjärne, sektionschef vid sjukhuset. 

”Ena näsborren är liten som ett riskorn”

Natalie är en av personerna som drabbats av kirurgen på Nackakliniken. Under ett helt år har hon haft svårt att andas. Flera gånger har hon varit på återbesök hos kirurgen. Varje gång får hon sprutor med kortison. Men de hjälper inte.
– Ena näsborren är liten som ett riskorn och det är bucklor i näsvingen, säger hon till Mitt i. 

Beslutet kan bryta mot lagen

Enligt Socialstyrelsens jurist bryter sjukhuset mot lagen genom att neka patienterna vård.
 Jag bedömer inte att de har grund för att avvisa patienterna av den här anledningen, säger Anders Alexandersson och fortsätter:
– 
Det här tog man också upp i statens offentliga utredning om åtgärder för ett stärkt konsumentskydd vid kroppsbehandlingar. Utredaren konstaterade att man inte får exkludera någon från vård även om en skada skulle ha orsakats inom skönhetsbranschen,

Under sommaren har ytterligare 18 anmälningar mot kirurgen inkommit till IVO, inspektionen för vård- och omsorg. Totalt har läkaren nu ett 40-tal anmälningar mot sig.

Mitt i har sökt läkaren.