Karolinska rustas upp för 2,7 miljarder

Karolinska sjukhuset i Huddinge ska fräschas upp för 2,7 miljarder kronor. Upprustade och nya lokaler samt modernare utrustning ska vara på plats 2019.

Landstingsstyrelsen väntas rösta igenom förslaget eftersom delar av det 40 år gamla sjukhuset inte längre bedöms hålla för modern sjukvård. Upprustningen får, enligt förslaget, max kosta 1 940 000 000 kronor. Dessutom ska det investeras i medicinteknisk utrustning, informations- och kommunikationsteknik till en kostnad av 772 000 000 kronor.