Min lokala hjälte

Karolinska stäms på 200 000 kronor

Konkurrensverket stämmer Karolinska Universitetssjukhuset efter att sjukhuset upphandlat en autofrys för två miljoner kronor, utan att annonserat upphandlingen.

Förra året köpte Karolinska Universitetssjukhuset in en autofrys utan att annonserat om upphandlingen. Karolinska i sin tur har hänvisat till ett undantag som tillåter att de får köpa in utrustning utan en offentlig upphandling, om det bara finns en leverantör som kan erbjuda utrustningen. Men Konkurrensverket håller inte med. De menar att det fanns flera olika företag som skulle kunna konkurrera om upphandlingen om frysen.

I sin stämningsansökan skriver Konkurrensverket att otillåtna direktupphandlingar är bland de allvarligaste överträdelserna när det gäller upphandlingar och att bötesbeloppet därför ska vara högt. I det här fallet blev det så. Sjukhuset stäms på 200 000 kronor vilket är strax under den högsta avgiften som kan krävas, då avgiften som högst får uppgå till tio procent av kontraktsvärdet, som i det här fallet uppgick till 2 306 196 kronor.

Konkurrensverket har nu vänt sig till Förvaltningsrätten i Stockholm med kravet att Karolinska Universitetssjukhuset ska betala bötesbeloppet. Upptäckten av den misstänkta upphandlingen skedde till stor del på grund av ett projekt på Konkurrensverket som särskilt granskar upphandlingar av medicinteknik.