ANNONS

Karolinska var utan vatten: ”Är allvarligt”

Paul Lindquist (M) och Karolinska i Solna.
Paul Lindquist (M) och Karolinska i Solna.
I oktober drabbades Karolinska i Solna av två större driftstörningar. Den 6 oktober låg vattenförsörjningen nere och den 10 oktober försvann leveransen av värmen.
– Det är allvarligt, säger Paul Lindquist (M), landstingsråd.
ANNONS

Varje år drabbas sjukhusen av flera olika driftproblem. Det kan handla om värme, vatten eller el. Något som sjukhusen har en beredskap för.

Men i oktober i år drabbades Karolinska i Solna vid två tillfällen av driftstörningar som fastighetslandstingsrådet ser som särskilt allvarliga.

– Det är två allvarliga incidenter, säger Paul Lindquist (M), landstingsråd.

De två händelserna orsakades av externa faktorer. Alltså saker som har hänt utanför sjukhuset och som Karolinska inte kan påverka.

Vatten och värme försvann

Den 10 oktober stördes värmedriften hos Karolinska i Solna efter problem hos energileverantören. Även Handens närsjukhus och Ankarets behandlingshem drabbades av värmestörningar denna dag.

Några dagar innan det, den 6 oktober, grävdes en huvudvattenledning i Sundbyberg av och det drabbade vattenförsörjningen av Karolinska i Solna.

– Trycket sjönk så att det larmade i vårt övervakningssystem, säger Kim Sjölund, presschef på Karolinska universitetssjukhuset.

ANNONS

Varade störningen länge?

– Vattenförsörjningen återkom inom en timme.

Hur agerar sjukhuset vid en sådan händelse?

– Karolinska universitetssjukhuset har beredskap och rutiner för att kunna hantera olika typer av driftstörningar som kan uppstå för att hela tiden kunna säkerställa patientsäkerheten.

Innebar störningen någon risk för patienterna?

– De aktuella driftsstörningarna hade ingen påverkan på patientsäkerheten, säger Kim Sjölund.

Locum ska se över riskerna

Landstingsrådet Paul Lindquist (M) med ansvar för landstingets fastigheter ser allvarligt på händelserna och har gett landstingets fastighetsbolag, Locum, i uppdrag att se över beredskapen vid sjukhusen.

– Det här är allvarligt och kan riskera patientsäkerheten. I dag har vi bra reservsystem. För elen har vi tre olika olika system. Men när en huvudvattenledning grävs av, vad gör vi då? säger Paul Lindquist (M).

Locums vd ska återkomma med svar vid företagets nästa styrelsemöte i februari.

– Vi vill veta vilka system vi har, vilka risker som finns och vilka åtgärder vi kan ta till, säger Paul Lindquist (M).

ANNONS