Karp planterades in av tjuvfiskare

Sjön Skårbydammen i Salem har tömts på hela sitt innehåll.

Orsaken: Tjuvfiskare tros ha planterat in karp olagligt – en fisk som hotar både salamanderbeståndet och fågellivet.

Nu torrlägger Stockholm vatten dammen för att bli av med fisken.

Stockholm vatten har plockat upp 3,5 ton olagligt inplanterad karp ur Skårbydammen i Salem.

Karpen tros ha satts in av tjuvfiskare och hotar det övriga djur-livet i och runt dammen.

– Karpen har blivit en otroligt populär sportfisk och detta kan vara en anledning till vårt problem. Vi har tagit ett flertal tjuvfiskare vid dammen, särskilt under 2014, säger Gunnar Schön på Stockholm vatten AB.

Enligt Gunnar Schön är Skårbydammen ett av länets finaste salamandervatten – och fisk och salamander passar inte bra ihop.

– De äter upp salamanderns föryngring, säger han.

Olaglig utplantering av arter kan enligt Gunnar Schön rasera hela ekosystem, och för att få bukt med problemet har Stockholm vatten valt att torrlägga dammen under sommaren. Tömningen har pågått sedan i september.

– Vi vet inte exakt hur mycket det kommer att kosta att genomföra detta, men det handlar om flera hundra tusen kronor, säger Örjan Isgren, Stockholm vatten.

För några år sedan hade Stockholm vatten liknande problem med utplanterad fisk. Då trodde man att signalkräftor, som bär på så kallad kräftpest, hade lagts ut i Bornsjön och Tullan, med konsekvensen att hela beståndet av flodkräfta slogs ut.

Trots försök att plantera in flodkräftor, en satsning som kostade 4 miljoner kronor, raderades flodkräftan ut. Nu tror man att det kan ha varit inplantering av karp som slog ut kräftan.

– Vi har ingen aning om varifrån karparna kommer, men de odlas ofta ihop med signalkräftor som bär på pesten. Om man ser ­ på storleken på fiskarna vi tagit upp, skulle de ha kunnat ha varit där i fem-sex år, säger Gunnar Schön.

Utplanterad karp i Skårbydammen hotar inte bara beståndet av salamander och flodkräftor, utan även fågellivet runt dammen.

– Vi kan se att mindre arter som svarthakedopping och smådopping inte har häckat vid dammen de senaste åren. Karpen förstör den ekologiska balansen och äter upp smådjur och växtplankton som doppingarna äter, säger Hasse Andersson, ornitolog på Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem.

Skårbydammen är en anlagd, återskapad våtmark som täcker sju hektar och rymmer 70 000 liter vatten.

För att salamandrarna ska kunna överleva medan dammen står tom har Stockholm vatten grävt två mindre dammar som är tio kvadratmeter stora i närheten.

Stockholm vatten misstänker att tjuvfiskare har planterat in karparna i Skårbydammen. Flera tjuvfiskare har också haffats vid dammen.

Fakta

Salamandern är fridlyst

Vattensalamandern är en fridlyst art. Det innebär att den inte får dödas, skadas eller fångas.

Den har försvunnit helt från flera områden i Sverige på grund av övergödning, försurning och inplantering av fisk.

För att salamandern ska överleva får det inte finnas fisk i vattnet och vattnet måste ha en tillräckligt hög syrehalt.

Källa: länsstyrelsen