Karp tar död på livet i dammen

Ytan på dammen vid Sågstugevägen bubblar av stora karpfiskar som planterats in utan tillstånd. Fiskarna riskerar nu att slå ut allt det övriga livet i dammen.
Ytan på dammen vid Sågstugevägen bubblar av stora karpfiskar som planterats in utan tillstånd. Fiskarna riskerar nu att slå ut allt det övriga livet i dammen.
Stora karpar frodas i dammen vid Sågstugevägen i Tullinge.

Men länsstyrelsen har inte gett tillstånd till att plantera ut fisken, som riskerar att slå ut det övriga djurlivet helt.

– Grodorna och paddorna är nästan borta, det har funnits jättemånga av dem här förut, säger Ingalill Nylander.

I några år har hon hjälpt kräldjur över den vältrafikerade vägen som går vid dammen.

– Jag lyfter över dem i en hink, så att de inte ska bli påkörda av någon bil eller buss.

När hon undrade vart alla grodorna tagit vägen fick hon höra från boende i området att hon borde titta i dammen.

– Det bubblar av stora fiskar och de sticker upp huvudet hela tiden. Jag tycker att det är hemskt och jag har inte fått någon respons från kommunen när jag har hört av mig dit, säger Ingalill Nylander.

Karp finns inte naturligt i svenska vatten, utan måste planteras ut. Det är länsstyrelsen som beviljar utplantering av karp, men det har de inte gjort i det här fallet.

– Vi gav tillstånd att plantera ut gräskarp för 25 år sedan. Men det är en helt annan fisk och vi gav bara tillstånd till fem stycken. Fisken i dammen i dag är vanlig karp, som har planterats ut illegalt, säger Henrik Andersson, länsfiskekonsulent.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om olagligt utplanterad karp och vilka konsekvenser det kan få. Skårbydammen i Salem har torrlagts av Stockholm vatten för att få bort karpen som hotade salamandrarna där. Även i Sågstugedammen ska det finnas vattensalamander, enligt en stor inventering från 2008.

– Det är tyvärr ett vanligt brott att plantera ut karp i svenska vatten. Det påverkar vattnet på ett sätt som inte är bra för groddjur. Är det dessutom brist på föda kan karpen äta rom och yngel, säger Henrik Andersson.

Han menar också att det är svårt att få bort karpen. Om man inte kan torrlägga dammen som i Salem är det nästan omöjligt att slå ut karpen helt.

– Förr använde man giftet Rotenon, som tog död på all fisk, men det är jättesvårt att få tillstånd att använda det i dag. Man kan minska antalet genom fiske, men att få bort karpen helt är i princip omöjligt, säger Henrik Andersson.

Ansvaret för dammen ligger hos ägaren och Henrik Andersson ska kontakta Botkyrka kommun för att reda ut hur man ska hantera detta.

– I första hand måste vi ta reda på hur det ser ut, om karpen har lekt eller inte. Om de har det är det ett extra besvärligt läge, säger Henrik Andersson.

Fakta

Största karpen i landet vägde 22 kilo

Karpen kommer ursprungligen från Asien.

Eftersom den länge har varit en uppskattad sport- och matfisk har den satts ut i många länder.

Karpen finns i hela världen förutom på Antarktis och är världens mest odlade fisk.

Karpen infördes i Sverige redan 1560.

Den största karpen som fångats i Sverige vägde närmare 22 kilo (2008).

Källa: Svenska karpklubben