Kärrdal och Rösjön kan byggas ihop

Miljöpartiet i Sollentuna vill stryka punkten om att utreda ny bebyggelse vid Rösjön.
Miljöpartiet i Sollentuna vill stryka punkten om att utreda ny bebyggelse vid Rösjön.
I förslaget till ny översiktsplan för Sollentuna kommun pekas skogsområdet mellan Kärrdal och Rösjön ut som ett område för möjlig exploatering.
Miljöpartiet är dock kritiska och kräver att den punkten stryks.

Den 15 september gick det första förslaget till ny översiktsplan för Sollentuna kommun ut på samråd.

I förslaget beskrivs en vision om en offensiv förtätning runt stationerna, på i huvudsak redan exploaterad mark, och förvaltning och förädling av de befintliga grön- och naturområdena.

Ett undantag är skogsområdet mellan Lomvägen i Kärrdal och Rösjöns södra strand – som pekas ut som ett möjligt område för ny bebyggelse.

– Här är det viktigt att vara tydlig med att det inte innebär att vi redan har en plan, utan att vi vill utreda om det över huvud taget är möjligt, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

”Vi vill utreda om det över huvud taget är möjligt”

Thomas Ardenfors (M)

Han nämner bostäder som ett tänkbart tillskott, men även senior- och äldreboenden, och säger att en eventuell exploatering skulle kunna göra entrén till Rösjön ännu mer tillgänglig och attraktiv.

– Det är uppenbart att den här uppskattade platsen har stora kvaliteter, men det betyder inte att det inte finns anledning att se om vi kan göra den ännu bättre. Med lite fingertoppskänsla skulle man kunna trumma in en mängd nya kvaliteter här utan att göra avkall på de som redan finns idag, säger Thomas Ardenfors.

Förslaget till ny översiktsplan 2018 innehåller få politiska meningsskiljaktigheter. Frågan om exploatering mellan Kärrdal och Rösjön är en av dem, och när förslaget behandlades på stadsbyggnadsnämnden i början av september krävde Miljöpartiet att punkten stryks.

– Vi vill bevara en grön korridor i den gröna kilen som sträcker sig genom kommunen in mot stan och Djurgården. Dessutom är Lomvägen en naturlig gräns för bebyggelse, säger Peter Godlund.