Kärrtorpsbo förlorar om mobilmaster

Bilden är en genrebild.
Bilden är en genrebild.
En Kärrtorpsbo som kämpat för att få bort flera mobilmaster i centrum, förlorar i Mark-och miljödomstolen.

En man i Kärrtorp har tagit förekomsten av flera mobilmaster i centrum ända till Mark-och miljödomstolen. Detta efter att både kommun och länsstyrelse avslagit hans klagan. Mannen menar att masterna försämrar utseendet på den aktuella byggnaden. Han har även argumenterat att han av antennerna utsatts för farlig radioaktiv strålning.

Mark- och miljödomstolen avslår mannen överklagan och fastslår att några av masterna sattes dit för mer än tio år sedan. Därför omfattas de inte av bygglovsplikt, och de bedöms inte övrigt bryta mot Plan- och bygglagen. De master som satts dit för mindre än tio år sedan bedömer inte ha medfört så pass stora förändringar på fasaden att byggnadsnämnden borde agerat.