Så ska Kårsta förändras – kommunen håller öppet hus

Kårsta
Vallentuna kommun vill veta vad du tycker om Kårsta.
Den 3 september håller Vallentuna kommun öppet hus om utvecklingen i Kårsta.
En av punkterna är det omstridda förslaget till en ny detaljplan på Kårstahöjden.

I augusti 2018 pausade Vallentuna kommun arbetet med en ny detaljplan för Kårsta-Rickeby 2. Detta efter massiv kritik från Kårstabor som vände sig emot planer på avstyckningar, va-avgifter och nya vägar.

Nu återupptas planarbetet igen. Det ska bland annat avgöras vilka fastigheter som ska ingå i planområdet.

Den 3 september håller Vallentuna kommun öppet hus mellan klockan 17 och 20 i Kårsta skolas matsal. Vallentuna kommun och Roslagsvatten kommer att finnas på plats.

En av punkterna är information och frågestund om detaljplanen Kårsta-Rickeby 2 samt utbyggnaden vid Bergsjövägen.

En annan punkt handlar om Roslagsvattens kommande utbyggnad av kommunalt VA på Kårevägen samt bygget av en vattenreservoar.

Synpunkter styr ny översiktsplan

Enligt kommunen ska synpunkter och input från öppet hus-mötet också utgöra en grund för ett förslag till fördjupad översiktsplan för Kårsta och Ekskogen som tas fram parallellt med detaljplanen Kårsta-Rickeby 2.

Översiktsplanen kommer att skickas ut på samråd under 2020.

Mer information om innehåll och tider finns på Vallentuna kommuns hemsida.