Kårsta skola granskas för kränkning

KÅRSTA Kårsta skola måste yttra sig till Skolinspektionen angående en anmälan om kränkande behandling.

En elev har upplevt sig bli fysiskt och verbalt kränkt av personal på skolan vid ett flertal tillfällen.

Kårsta skola måste yttra sig om händelserna senast den 4 juli.