Karta: Här är innerstans alla skyddsrum

Har du koll på var ditt närmaste skyddsrummen ligger?
Här hittar du kartan på alla skyddsrum i din stadsdel

Skyddsrum kan ligga i källare, garage eller under skolor och andra offentliga lokaler. Men det kan vara svårt att veta var man ska ta sig om krisen slår till. Sedan 2003 byggs inga nya skyddsrum och just nu saknar skyddsrum för en fjärdedel av stockholmarna.

MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap registrerar alla skyddsrum.

Fakta

Tre myter om skyddsrum

Du hör till ett speciellt skyddsrum: FEL!

Rätt: Det kommer inte att stå någon i dörren och pricka av dig. Om det behövs söker man sig helt enkelt till det skyddsrum som ligger närmast.

Det är förbjudet att förvara saker i skyddsrummen: FEL!

Rätt: MSB menar tvärtom att det är bra att skyddsrummen används i fredstid. Dock ska det gå att tömma skyddsrummen och ställa dem i ordning inom några dygn. Det är fritt fram för vem som helst att hjälpa till.

Det är hemligt för andra länder var skyddsrummen ligger: FEL!

Rätt: Symbolen för skyddsrum ska istället signalera till angripande makt: ”är har vi inget att dölja, här finns enbart civilbefolkning”.