Kärvt läge i Huddinges ekonomi

Kommunens intäkter för 2016 väntas blir 50 miljoner lägre än beräknat, och flera investeringar tynger Huddinges ekonomi. Trots det väntas inga nedskärningar i de kommunala verksamheterna budgetar.

Stora investeringar i skola, förskola och idrottshallar sätter press på Huddinges ekonomi i år, samtidigt som skatteintäkterna väntas bli betydligt lägre än förväntat.

I början av varje år finns det möjlighet att justera den kommunala budget som klubbades drygt ett halvår innan, om nya förutsättningar påverkar ekonomin. Från det att 2016 års budget klubbades i somras så visar nu en ny prognos att intäkterna blir 50 miljoner lägre än beräknat. Trots det beslutade ett enigt kommunfullmäktige i förra veckan att inga nedskärningar ska göras i de kommunala verksamheternas budgetar.

– Vi har landat i att lagd budget ska ligga. Vi vill inte göra panikbesparingar utan i stället långsiktigt jobba ikapp. Det ställer extra höga krav på verksamheterna att klara budget och det finns inte utrymme för underskott i någon nämnd, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M).

Han menar att nämnderna redan har strama budgetar och att de egentligen inte har fått det påslag som krävs för att klara av de stigande kostnaderna.

Främst beror de minskade intäkterna i kommunen på att befolkningsutvecklingen inte har hängt med, och därmed minskar alltså skatteintäkterna. Samtidigt ökar kostnaderna, framför allt lokalkostnaderna som väntas fördubblas i år. Kästaskolan, Glömstaskolan och Kvarnbergsskolan, därtill sex nya förskolor samt Racketcenter i Skogås och den planerade idrottshallen i Glömsta är exempel på kommunala satsningar som är med och belastar 2016 års budget.