Kastade sax mot elev – får varning

Det var stökigt i klassrummet under lektionen. Då kastade läraren en sax mot en av eleverna.

Det var i våras som läraren hade en lektion för elever i årskurs tre till fem. Enligt Skolinspektionens anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd skulle läraren ha enskilda samtal med en elev i taget samtidigt som eleverna skulle arbeta självständigt.

Men det blev snabbt stökigt i klassrummet och efter flera tillsägelser blev det fortfarande inte någon arbetsro. Då kastade läraren en sax mot en elev på sju meters avstånd. Enligt anmälan missade saxen men eleven blev rädd.

Skolinspektionen ger nu läraren en varning. Efter beslutet har läraren bytt arbetsplats.