24

procent, lite drygt, av alla föräldradagar i Sundbyberg tas ut av pappor. Kommunen hamnar därmed på plats 19 av 26 på listan över länets kommuner där flest pappadagar tas ut.