Kastellet kan få egen linfärja

För att gynna turismen vill Vaxholms stad förbättra förbindelsen till Vaxholms kastell med en linfärja. Frågan är bara vem som ska driva den.

– Vi tror att det skulle vara bra för staden, säger Lars Lindgren (M), tf kommunalråd.

– Dessutom har Statens fastighetsverk utsett kastellet till en av tre prioriterade platser under 2012. Det har vi tagit fasta på.

Redan för ett år sedan gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att se över hur man kan förbättra förbindelsen mellan Vaxön och Kastellet. Hittills har man nämligen bara kunnat besöka fästningen via taxibåt, chartrade turer eller reguljära turer från Stockholm. Någon möjlighet att spontant besöka ”låset till Stockholm” finns inte.

– Det här är en sak som det talats om i många år. Nu tänkte vi att det var dags att hitta en lösning, en gång för alla, säger Lars Lindgren.

Problemet är att en färja inte faller inom kommunens uppdrag. Så vem ska då göra det?

– Statens fastighetsverk kan nog tycka att det inte är deras sak att sköta sjötrafik och Strömma kanalbolag tycker nog att de har nog med sina båtar. Det gäller att hitta en huvudman som både kan och vill, och att få det ekonomiskt hållbart.

Sträckan det gäller är bara cirka 200 meter, från hörnan vid Waxholms hotell till angöringsplatsen vid Kastellet. Frågan är extra aktuell eftersom Strömma från och med i år slutat gå med båtar direkt till kastellet. I stället gäller biljetten till Vaxholm även på taxibåt om man vill till fästningen.

Veckan som gick väntas kommunstyrelsen ha gett förvaltningen i uppdrag att åter uppvakta Fastighetsverket och Strömma kanalbolag.

– Vi får inte driva färjan själva, men vi kan agera blåslampa, säger Lars Lindgren.

Fakta

Kastellet

Första befästningen på Vaxholmen byggdes redan på 1500-talet.

1833 – 1863 byggdes den nuvarande fästningen.

Fästningen skyddade inloppet till Stockholm.

Sedan 1935 är Kastellet ett statligt byggnadsminne.

Källa: Vaxholms Fästnings Museum