Katoliker köper Sätrakyrkan

SÄTRA Sätrakyrkan säljs till Katolska kyrkan. Svenska kyrkan kommer dock att ha kvar sin verksamhet där. Redan i dag hålls katolska mässor i Sätrakyrkan medan Svenska kyrkan har verksamhet en dag i veckan.

Genom försäljningen behöver man inte längre ansvara för underhåll av fastigheten och renoveringar.