Katt fick vara själv i 14 dagar i lägenheten

RISSNE Länsstyrelsen beslutade i mitten av juli att omhänderta en försummad katt i Rissne.

Katten blev ensam i lägenheten då ägaren lades in på sjukhus, men ägaren trodde att grannen skulle ta hand om katten.

Grannen saknade dock nyckel, och kvinnans hälsotillstånd gjorde det svårt att få reda på om det fanns en nyckel och om någon över huvud taget sett till katten.

Efter att grannen försökt hitta en låssmed som kunde öppna dörren, men inte lyckats, så beslutade länsstyrelsen att göra ett blixtingripande och omhänderta kissen.