Katten Maja gav namn åt ny lag – Lex Maja

Katten Maja, som gett namn åt Lex Maja.
Katten Maja, som har gett namn åt Lex Maja.
Nu kan personal inom socialtjänsten och vården anmäla om djur hos klienter eller patienter missköts eller plågas.
De har rätt att bryta sekretessen enligt en ny lag – Lex Maja.

Katten Maja lämnades ensam när ägaren åkte in på sjukhus. Personen hade hemtjänst, men hemtjänstpersonalen anmälde inte att katten lämnats utan tillsyn, med hänvisning till tystnadsplikten.

Katten hittades svårt undernärd efter elva dagar och fick avlivas. Detta hände i Södertälje 2016.

Nu har en ny skrivning förts in i offentlighets- och sekretesslagen, så att det blir tillåtet för medarbetare inom vård och omsorg att bryta sekretessen och anmäla när djur far illa.

Namn efter avlivade katten

Den nya lagen kallas Lex Maja, efter katten som dog.

Den började gälla den 1 april i år, och anmälan görs till länsstyrelsen.

– Vi tycker att det här är mycket bra. Vi får samtal från personal som är oroliga för djur som far illa, och som då även är oroliga för att de bryter mot sin tystnadsplikt, säger Anna Mattsson, djurskyddshandläggare vid länsstyrelsen.

Ska ha utsatts för vanvård

Det som krävs för att personal ska kunna häva sekretessen är att djuret tydligt utsätts för vanvård eller misshandel, eller att det uppenbart visar symtom på sjukdom eller är allvarligt skadat.

Det krävs också att bristerna inte kan åtgärdas i samråd med djurägraren.

– Det kommer förmodligen att vara illa ställt med de djur som anmäls till oss, säger hon.

Det kommer förmodligen att vara illa ställt med de djur som anmäls till oss

Anna Mattsson, länsstyrelsen

Katten kan omhändertas

Om en djurägare inte kan ta ansvar för sitt djur kan länsstyrelsen besluta att omhänderta det.

– Men vi försöker först höra om det finns anhöriga eller andra som kan ta hand om djuret.