Katter övergivna på balkong

JÄRFÄLLA Två katter har omhändertagits av polisen efter ett beslut av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen fick i slutet av augusti in en anmälan om att två katter blivit lämnade i en lägenhet. Ägaren hade blivit vräkt och katterna hade, enligt länsstyrelsen, bara tillgång till balkongen. Länsstyrelsen har bedömt att katterna är övergivna och att ett omhändertagande var nödvändigt.

Länsstyrelsen har utan framgång försökt att nå ägaren, framgår av beslutet.