KD-politiker reser till Indonesien

Huddinge Kommunalrådet och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Tomas Hansson (KD) reser till Indonesien i september. Syftet är enligt beslutet att inleda ett kommunalt partnerskap med provinsen Banda Aceh, som ­drabbades svårt av tsunamin 2003.

Man kommer blandad annat att söka samarbete inom avfalls­hantering, utveckling av grön turism och vattenplanering.

Samarbetsområdena är knutna till det kommunala partnerskapsprojektet. Kommunen bekostar resan och en reserapport ska lämnas till samhälls­byggnadsnämnden ­senast två månader efter resans slut.

Tomas Hansson (KD) åker till Indonesien.