KD Haninge: Låt skolorna laga mat åt Haninges äldre

KD Haninge vill att de äldre i Haninge ska få chans att äta mat från skolköken.
KD Haninge vill att de äldre i Haninge ska få chans att äta mat från skolköken.
Haninges skolkök har prisats flera gånger om senaste åren. Nu vill KD Haninge att Haninges äldre ska få det lika bra som skoleleverna.

Partiet föreslår att skolköken börjar göra matlådor åt de äldre.

I en inlämnad motion föreslår KD att kommunfullmäktige ger äldrenämnden i uppdrag att tillsammans med skolnämnderna ta fram en plan för hur skolköken ska kunna laga mat åt hemtjänsten för de pensionärer som önskar en matlåda. KD vill att äldrenämnden snarast inför en upphandling.

Utbildningsförvaltningen har svarat på KD-motionen, och menar där att seniorer redan i dag kan besöka några av Haninges skolrestauranger, men att det inte finns något hinder för att utreda frågan om matlåda och att det inte bör vara så komplicerat att laga fler portioner av samma kost.

Utbildningsförvaltningens yttrande om motionen har lämnats till kommunstyrelsen.