Kemikalielarm utrymde skola

Saltsjö-Duvnäs Skolan Lagår’n har utrymts efter att man har påträffat en farlig kemikalie i en yttervägg.

Elever och personal har evakuets till andra lokaler medan skolan undersöks närmare.