Kemikalier ska rensas ut

Gammal elektronik kan innehålla skadliga ämnen - och ska inte få användas som leksaker på förskolor i Sollentuna.
Gammal elektronik kan innehålla skadliga ämnen - och ska inte få användas som leksaker på förskolor i Sollentuna.
Ut med gamla leksaker, och in med nya miljövänliga material.

Det är några av åtgärderna när Sollentuna kommun ska rensa ut skadliga kemikalier från sina verksamheter.

Skadliga kemikalier ligger i tiden, eller snarare frånvaron av dem. Giftfria förskolor är ett av 16 nationella miljömål, och Sollentuna kommun vill inte vara sämre.

Just nu håller kommunens miljöutskott på att ta fram Sollentunas första handlingsplan för kemikalier. Planen har tre fokusområden: förskolor, byggande och upphandling.

– Till att börja ska man få bort de värsta delarna. Det kan handla om att rensa ut föremål som används som leksaker på förskolorna, men egentligen inte är leksaker, till exempel uttjänt elektronik eller gamla handväskor. Eftersom de inte är tillverkade för att barn ska leka med dem uppfyller de inte samma krav, säger Malin Möller, miljö- och klimatstrateg på Sollentuna kommun.

När det handlar om byggande och renoveringar av kommunens verksamheter gäller det att välja rätt material. Även vid nya upphandlingar är det viktigt att se till materialvalen.

– Lika viktigt som att se över de befintliga verksamheterna är det att se till att man inte tillföra nya skadliga ämnen när man köper in varor och tjänster, säger Malin Möller.

Under arbetet med kemikalieplanen har Sollentuna sneglat på sex andra kommuner i länet. En av dem, Sundbyberg, har kommit längre med arbetet, och lyfts fram som en förebild.

– Där har kommunen gett förskolorna en summa pengar för att köpa in nya leksaker, berättar Malin Möller.

I Sollentuna har man inte börjat räkna på vad utfasningen av skadliga kemikalier kan – eller får – kosta. Samtidigt påminner Malin Möller om att kostnader för miljöarbete behöver slås ut på lång tid.

– Ett bra exempel är när Stockholms läns landsting skulle fasa ut skyddshandskar med PVC-plast. Till en början innebar detta en merkostnad, men på grund av den stora efterfrågan som uppstod för PVC-fria handskar blev dessa billigare med tiden, berättar hon.

Den föreslagna kemikalieplanen – som enbart fokuserar på kommunens verksamheter och inte vatten eller förorenad mark – ska nu ut på remiss till kommunens övriga nämnder för synpunkter.