ANNONS

Keolis vill ta bort tre busslinjer från Lidingö

Keolis vill ta bort flera busslinjer. Men nu möts förslaget, som är ute på remis, av kritik.Foto: Sara Holmgren
Keolis vill ta bort flera busslinjer. Men nu möts förslaget, som är ute på remis, av kritik.Foto: Sara Holmgren
Busslinjerna 202, 212 och 233 tas bort på Lidingö. Det visar de förslag till förändringarna som SL och Keolis har tagit fram.

Göran Tegnér (FP) är kritisk till förslaget.
ANNONS

SL har i samarbete med trafikentreprenören Keolis tagit fram flera förslag på vad som ska ske med busstrafiken på Lidingö. I det nya avtalet kallat E22, som nu är ute på remiss, ska busslinjerna 202, 212 och 233 tas bort.

Buss 202 anses ha en låg effektivitet eftersom de som bor längst Torsvikssvängen har nära till Torsviks torg. 212 anses också har låg effektivitet och delar av Svedjevägen täcks av linje 211. Linje 233 anses både ha låg effektivitet och få antal resenärer per dag.

Göran Tegnér (FP), vice ordförande i tekniska nämnden, har tagit del av förslaget.

– Underlaget är magert. Man får inte veta hur många påstigande det är nu och hur mycket man räknar med at det blir med förändringen på Lidingö. Blir det längre restider, fler byten och blir det tätare turer? Kostar förändringarna mer? Blir det billigare? säger han.

Hur ser du på att tre linjer ska dras in?

– De som bor längst med Torsvikssvängen kommer att få gå 400–500 meter till Stockholmsvägen. Det är många äldre som bor där som inte orkar gå. Detta drabbar de äldre och jag är tveksam till förslaget, säger han.

Göran Tegnér har inte något emot att 212 läggs ner eftersom linjen 211 täcker upp sträckan. Men han är skeptisk till att 233 läggs ner.

– 233 har inte många passagerare i dag och ska inte ha en regelbunden busslinje. Men utan 233 blir det en sämre tvärförbindelse på Lidingö. Det är svårt att ta ställning till detta innan man har alla fakta på bordet, säger han.

Pia Kellerup Borg på Keolis presstjänst påpekar att detta inte är något konkret förslag till förändringar.

ANNONS

– Det här är ett arbetsmaterial, som trafiknämnden i Stockholm ska ta ställning till. Det är en skiss så ingenting är skrivet i sten, säger hon.

Ska även Lidingöbor kunna ta ställning till förändringarna?

– Jag tror inte det, men jag vet inte med säkerhet. Invånarna har representanter som sitter i Lidingös nämnder, säger hon.

När eventuella förändringar ska genomföras är inte klart.

Fakta

De här linjerna är i farozonen

202: Lidingö centrum, via Torsvikssvägen–Ropsten.

212: Ropsten–Lidingö centrum–Lidingövallen–Svedjevägen.

233: Larsberg–Lerbovägen–Lidingövallen–Södergarnsvägen.

ANNONS