Kevingeskolan brister i brandskyddet

När brandförsvaret gjorde en rutinkontroll på Kevingeskolan i november hittades en del brister i skolans brandskydd.

Vid kontrollinspektionen framkom att skolan inte hade tillräckligt omfattande skyltning för utrymning. Det saknades också möjligheter att utrymma vid vissa dörrar eller fönster.

Enligt brandskyddsansvarig på skolan ska bristerna åtgärdas snarast.