ANNONS

Sex kilometer kabel byts ut i Tyresö

Kabelbyte
Arbete pågår! Slitna elkablar ska bytas ut. 700 meter är utbytt. Över 5 kilometer kvar.
Elkablarna från 70-talet håller inte måttet längre. Risken för strömavbrott och kortslutningar ökar och därför ser Vattenfall nu över elnätet i Tyresö. Nästan sex kilometer elkabel ska bytas ut.
ANNONS

Tillfälliga hål i vägen och elektriker med reflexkläder kommer att kunna ses runt om i Tyresö i en tid framöver. Vattenfall gör just nu en större översyn av elnätet i hela Stockholmsregionen och satsar i år 430 miljoner kronor på att säkra elnätet.

I Tyresö satsar elbolaget totalt 56,5 miljoner kronor, varav 10,5 miljoner kronor går till att byta ut gamla, slitna kablar. Nästan sex kilometer hög- och och lågspänningskabel ska bytas ut i kommunen. Även elskåp byts ut till nya och säkrare modeller.

”Kabelbuss” har mätt kvaliteten

– På 70-talet grävdes det ner kablar med isolering av plast här. Den har slitits mycket och det har blivit sprickor i isoleringen. Risken för kortslutning ökar när det kommer in fukt. Så därför håller vi på att byta ut de slitna kablarna, säger Kjell-Ove Westlund, som är projektledare på Vattenfall.

De har kartlagt hela Tyresös elnät med en ”kabelbuss” som kört runt och genomfört kabeldiagnostik i kommunen. Då har de kunnat se vilka kablar som varit mest slitna. De ska nu bytas ut.

– Hittills har vi bytt cirka 700 meter kabel, säger Kjell-Ove Westlund.

Ska all kabel från 70-talet bytas ut?

– Nej, bara den som har sprickbildningar och riskerar att ta in fukt. Mår kabeln bra får den ligga kvar.

Elskåpen byts ut mot nya. ”De nya är säkrare och det är ingen risk att man råkar komma åt något strömförande”, säger Kjell-Ove Westlund.


Den nya kabeln som grävs ner räknar Vattenfall kommer att ha bra värden i åtminstone 60 år framöver.

ANNONS

Slitna kablar = problem

– Det är en förebyggande verksamhet, för att minska risken för strömavbrott. Vi vill säkra leveranser, helt enkelt, säger Kjell-Ove Westlund.

De senaste åren har Vattenfall upptäckt kvalitetsproblemen med kablarna som grävdes ner under 70-talet. De har orsakat en del strömavbrott, bland annat.

– Ja, det har varit en del problem med dem. Men samtidigt har de hållt bra i många år, säger Kjell-Ove Westlund.

Projektet med elnätet kommer att pågå resten av året, och även en bit in på nästa.

Arbetet med att byta ut kablarna ska inte påverka kunderna, eftersom strömmen kopplas om under arbetets gång.

Fakta

Andra satsningar i Tyresö

Solberga etapp 7:

  • Tyresö kommun har detaljplanerat området för att anpassa till permanentboende då det tidigare främst var fritidsboenden.
  • För att möta det ökade effektbehovet ersätts det gamla luftledningsnätet med nya markstationer och markledningar som förläggs i samordning med VA-utbyggnaden.

Ugglevägen etapp 9:

  • Samma typ av arbete som i Solberg.

Bollmora:

  • Spänningshöjning – I samband med att en oisolerad luftledning raseras förstärks och spänningshöjs stora delar av marknätet i Bollmora från 10 kV till 20 kV.
  • Spänningshöjningen är viktig för att kunna möte det ökade effektbehovet i Tyresö.
Källa: Vattenfall