Kiosk utan lov tvingas flytta

Thaikiosken vid Stockholmsvägen har inget bygglov och måste flytta från platsen.
Thaikiosken vid Stockholmsvägen har inget bygglov och måste flytta från platsen.
Nyligen slog en thai­kiosk upp sina portar vid Stockholmsvägen. Men eftersom kiosken saknar bygglov måste den nu flyttas.

Tråkigt, tycker både kioskens ägare och fastighetsägaren som äger marken där den står.

Sommartid är det vanligt att försäljare dyker upp på gator och torg och säljer blommor, jordgubbar, godis och mat. För fyra veckor sedan öppnade en thaikiosk vid Stockholms­vägen 105 och sedan dess har man fått klartecken för att servera mat hos miljö- och stadsbyggnadskontoret. Men eftersom thaikiosken saknar bygglov måste den nu flytta.

Ägaren till kiosken, Pingpun Tarconsuk, är besviken.

– Vi gillar att stå här och affärerna går bra. Vi säljer till närmare 50 kunder varje dag. Det är synd att vi inte får vara kvar, säger han.

Tomas Otterhem, fastighetsägare till parkeringen och fastigheten som inrymmer Friskis & Svettis och ett hotell, vill ha kvar kiosken.

– Jag ser inga konstigheter för att en vagn ska få stå här. Det är en del människor som rör sig här som till exempel tränar. Och då är det perfekt att de kan köpa en matlåda och ta med sig, säger han.

Men Agneta Tarandi, bygglovschef på miljö- och stadsbyggnadskontoret, säger att kiosken måste flytta.

– Det krävs lov för att slå upp en kiosk och de har inget bygglov för detta. Platsen för kiosken strider mot detaljplanen för fastigheten, säger hon.

Vad händer om thaikiosken inte flyttas?

– Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får förelägga ägaren att inom viss tid vidta rättelse. En byggsanktionsavgift tas ut av den som utfört den olovliga åtgärden, i detta fall thaikioskens ägare.

Men om en ambulerande servering flyttar runt lite grand, exempelvis inom samma parkering, krävs bygglov då också?

– Det är en hypotetisk fråga, men rent allmänt kan sägas att det krävs bygglov om den är stadig­varande uppställd på platsen. Detta innebär inte att man kan kringgå reglerna genom att hela tiden flytta den marginellt.

För närvarande finns sex olika ambulerande rörelser på Lidingö och fler ansökningar är på väg in.

– Det finns inte så många ambulerande verksamheter på Lidingö, men de har ökat något de senaste åren, säger Silvia Monni, livsmedelsinspektör.

Thaikiosken måste bort före den 21 juni, men Tomas Otterhem ger inte upp. Han ska efter sommaren försöka få tillåtelse att ställa en thaikiosk på andra sidan parkeringen vid flaggstängerna längs med Kyrkvägen.