Kista kan få branschskola för golvläggning

Det planeras för en branschskola för golvläggning vid Stockholms byggtekniska gymnasium i Kista.
Det planeras för en branschskola för golvläggning vid Stockholms byggtekniska gymnasium i Kista.
Det råder stor brist på golvläggare.

Nu vill golvbranschen skapa en branschskola för golvläggare vid Stockholms byggtekniska gymnasium i Kista.

– Vi behöver synliggöra de mindre hantverksyrkena för ungdomar. Golvläggning omsätter cirka 6 miljarder kronor per år men anses ändå som en liten bransch, säger Johan Aspelin, vd i Golvbranschen.

Det råder akut brist på hantverkare i Sverige och behovet av utbildade hantverkare är stort. En statlig utredning, ”Yrkesprogramutredningen” (SOU 2015:97) har nyligen föreslagit att det ska inrättas branschskolor på försök för att fler ska utbilda sig inom hantverkaryrken.

Golvbranschen har erbjudit sig att skapa en branschskola för golvläggare vid Stockholms byggtekniska gymnasium (före detta Kista gymnasium).

– Vi ser ingen annan utväg än att ordna utbildningen själva. Våra medlemsföretag skriker efter arbetskraft. Med en branschskola kan vi lösa rekryteringsbehoven och samtidigt ge ungdomar riktigt bra jobb, säger Johan Aspelin.

Att det blir Kista och Stockholms byggtekniska gymnasium beror dels på att det redan finns golvläggning som en del av bygg- och anläggningsprogrammet, och dels på läget.

– Det är svårt att rekrytera lärare och behålla kompetens på små orter och tanken är att koncentrera utbildningen på ett ställe. Det kan bli en utbildningsmöjlighet för elever från mindre orter eller för vuxna som vill byta yrke senare i livet, och Mälardalen har ett bra upptagningsområde, säger Johan Aspelin.

Enligt en enkät bland Golvbranschens medlemsföretag behöver 80 procent nyanställa inom ett år.

Sveriges Byggindustrier arbetar nu för att branschskolorna ska bli verklighet.

– Nu väntar vi på besked om finansiering, säger Johan Aspelin.