ANNONS

Kista ska bli en hypermodern blandstad

Ideskiss: Dreem arkitekter
Ideskiss: Dreem arkitekter
Kista är ett av stadens nya fokusområden där det satsas extra mycket på stadsutvecklingen.
Målet är att de centrala delarna ska bli en levande stad, med både bostäder och företag.
ANNONS

I förslaget till översiktsplan beskrivs Kista som ett område med en unik potential. Mitt i har tidigare skrivit om planerna på att bygga fler bostäder i det så kallade Kista Science City-området, för att blanda upp bebyggelsen och få Kista till en levande stadsdel där folk bor och lever, och inte bara jobbar i.
– Kista är ett viktigt arbetsplatsområde och ett av landets och regionens mest betydelsefulla it-kluster. Det ska fortsätta att utvecklas till en ännu mer attraktiv stadsmiljö med en blandning av arbetsplatser, bostäder, service och utbildning – och det får gärna avspegla sig i arkitekturen, säger Fredrik Jensen, områdesstrateg för yttre västerort vid stadsbyggnadskontoret.

I dag finns redan flera utmärkande landmärken i området, som till exempel Victoria Tower, och de bostadshus som hittills planeras i centrum får en urban utformning.
– I Kista börjar det utvecklas till något av en ”tradition” att testa nytt och experimentera med formspråket, det är positivt, säger Fredrik Jensen.
Även Husby och Akalla har utvecklingsmöjligheter enligt den nya översiktsplanen, bland annat genom att bygga fler bostäder och få in fler arbetsplatser.
– Det kan också vara att bygga bort otrygga platser, som till exempel parkeringsdäck och att bygga fler lokaler i bottenvåningar, framför allt i stadsdelscentrumen, säger Fredrik Jensen.
En del i utvecklingen är att stadsdelen ska kopplas ihop med närliggande områden. Ett av nyckelorden för ihopkopplingarna mellan områdena är social hållbarhet.
– Med social hållbarhet vad beträffar den fysiska planeringen avses framför allt att stärka sambanden mellan olika stadsdelar och våra grannkommuner. Det kan göras på olika sätt – genom att utveckla parker och grönstråk till attraktiva mötesplatser, nya gång- och cykelvägar och genom komplettering med ny bebyggelse, säger Fredrik Jensen.
På Järvafältet planeras tydligare kopplingar.
– Mellan Tensta och Akalla finns ett klart behov av att kunna röra sig mer mellan nord och syd. Där tittar vi på att anlägga gång- och cykelvägar.

Fakta

Vad händer nu?

 • 10 nov-10 jan: Planen går ut på samråd. Stadsbyggnadskontoret åker runt med planen till alla stadsdelar för att ta in synpunkter från allmänheten. Då har allmänheten möjlighet att träffa översiktsplanerare och andra ansvariga för att diskutera planen.
 • 2017: En ny plan presenteras där man tagit hänsyn till synpunkterna.
 • Tidigt 2018: Översiktsplanen spikas av fullmäktige.
 • Här presenteras förslaget till ny översiktsplan för allmänheten:
 • Tensta torg, 10-11 november
 • Kista galleria, 12-13 november
 • Brommaplan, 14-15 november
 • Älvsjö torg, 16-17 november
 • Skärholmens centrum, 18-19 november
 • Vasaparken, 20 november
 • Västermalmsgallerian, 21-22 november
 • Gullmarsplan, 23-24 november
 • Fältöversten, 25-26 november
 • Norrmalmstorg, 27-28 november
 • Bagarmossen, 29-30 november
 • Liljeholmstorgets galleria, 1-2 december
 • Medborgarplatsen, 2-3 december
 • Vällingby torg, 4-5 december
 • Farsta centrum, 6-7 december
Källa: Stockholms stad