Kista gård – snart ute till försäljning

Kista gård förfaller i väntan på en ny ägare.
Kista gård förfaller i väntan på en ny ägare.
Snart sätter försäljningsprocessen av Kista gård igång.
Staden hoppas att någon köpare ska nappa inom ett år.
Bland Kistaborna finns farhågor om att gården ska hinna förfalla ytterligare under tiden.

På senaste fastighetsnämnden antogs verksamhetsberättelsen för 2016. Kista gård fanns med som ett av de så kallade förgävesprojekten, vilket är en ekonomisk term och innebär att staden inte kommer att jobba vidare på den tidigare investeringen, och att de inte kommer att satsa ytterligare medel i projektet.

Mitt i Kista har tidigare berättat turerna kring Kista gård, och att renoveringskostnaden blev dyrare än tidigare beräkningar – från 32 miljoner kronor till en beräknad kostnad på minst 52 miljoner kronor. I maj förra året gav fastighetsnämnden i uppdrag till fastighetskontoret att en gården ska säljas och att försäljningsprocessen beräknas ta mellan mellan ett till tre år.

En Kistabo som bor nära gården är orolig över att försäljningen tar tid.

– De skjuter bara upp besluten om Kista gård hela tiden. Gården har fallit mellan stolarna allt för länge och jag tycker att det känns som att de gör det medvetet och bara väntar på att det ska kosta för mycket att rädda så att de bara kan riva det, säger hon.

Jonas Uebel, enhetschef på fastighetskontoret, säger att de är på gång att gå ut med objektet via en mäklare.

– Det här är en väldigt specifik fastighet så man hittar inte en köpare hur som helst. Det måste vara någon som har möjlighet att göra något av det, trots att det finns vissa begränsningar för vad man får göra i och med att fastigheten är klassad som kulturhistoriskt värdefull. Förhoppningsvis hittar vi en köpare under 2017, säger Jonas Uebel.

Läs mer: